BIG BIO

BIG BIO 22. november

Velkommen til BIG BIO

Fyresdal Næringshage inviterer til konferansen BIG BIO 22.november 2016.

«Telemark har biomasseressurser som kan være et vesentlig bidrag for fremtidens verdiskaping og utvikling i fylket»

Hva slags ressurser snakker vi om og hvordan kommer vi fra ord til handling? Har du ubenyttede ressurser i din kommune? Har du kunnskap eller ideer om hvordan en bedre kan utnytte biomasseressursene i Telemark? Har du en bedrift eller en eiendom som egner seg til satsing på bærekraftig vekst og lurer på hvordan dette kan være lønnsomt? Er du interessent i et av disse spørsmålene? Da bør du sette av dagen til BIG BIO.

11.00 – 12.00        Innsjekk og lunch

12.00 – 12.10        Velkommen v/ Olav A. Veum

Konferansier for BIG BIO er Olav A. Veum. Han jobber aktivt med bioøkonomi på flere hold, er engasjert i Fyresdal Næringshage, men bruker også mye av tiden sin som styreleder i Norges Skogeierforbund og AT SKOG SA i tillegg til en rekke andre styreverv.

12.10 – 12.40        Hvordan vi skal lage grønne, nye arbeidsplasser i Norge? v/ Terje Lien Aasland

Aasland er stortingsrepresentant (Ap) fra Telemark og har blant mange verv lederrollen i Arbeiderpartiets industriutvalget. De jobber aktivt for å tilrettelegge for ny industri i Norge og for å skape skape nye arbeidsplasser og møte klimautfordringen. Aasland er nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite. På BIG BIO vil han prate om hvordan vi skal lage grønne, nye arbeidsplasser i Norge.

12.40 – 13.00       Bioøkonomi Telemark – ressurser og muligheter

Fagmiljøet i Fyresdal Næringshage har i løpet av 2016 jobbet med prosjektet Bioøkonomi Telemark. Prosjektet har kartlagt bioressursene i fylket innenfor temaene skog, jord, vann og utmark. Prosjektet vil gi en kort omtale av hovedkonklusjoner, hvilke muligheter dette gir og noen konkrete ideer for videreføring.

13.00 – 13.20        Rammer og muligheter innen Bioøkonomien i Norge v/ Bjørn Håvard Evjen

Bjørn Håvard Evjen er direktør for Divisjon Skog og Utmark ved Norsk Institutt for Bioøkonomi. http://www.nibio.no. Divisjonen som ledes av Evjen har en bred portefølje av forskningsprosjekter i hele skog-verdikjeden og tett kontakt med skognæringen og internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen skogforskning. På besøk i Telemark vil Evjen gi oss et innblikk i rammer og muligheter innen Bioøkonomien i Norge.

 13.20 – 13.40        Hvilke muligheter byr det seg for skogeierne i det grønne skiftet? v/ Anders Roger Øynes

Anders Roger Øynes er administrerende direktør i AT SKOG SA, skogeiersamvirket i Agder- og Telemark http://www.atskog.no. AT Skog  er skogeiers eget selskap for omsetting av tømmer og tilbyr i tillegg ulike skog- og utmarkstjenester. AT Skog SA medvirker i utviklingsarbeid og driver en aktiv næringspolitikk for sine 7500 medlemmer. Øynes vil fokusere på de mulighetene skogeiere i det grønne skiftet.

 

13.40 – 14.00       Mingletid og smakesopplevelser fra lokal bionæring

 

14.00 – 14.20       Bærekraftig røye v/Espen Lydersen

Espen Lydersen er Dr. philos fra Universitetet i Oslo. Han er nå professor i limnologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge og driver blant annet FOU på røyeoppdrett i Telemark. https://www.usn.no/forskning. Nå kommer han til BIG BIO for å fortelle om prosjektet «GreenChar» (Sustainable Arctic char farming) og hvordan han og hans team jobber for en vesentlig produksjonsøkning av røye i Telemark.

14.20 – 14.40        Biodrivstoff kan bli Norges neste industrieventyr v/ Lars Frode Askheim

Tilgang på bioressurser og behov for tiltak i forhold til klimautfordringene krever omlegging i drivstoffbruken. Biozin AS er et spennende norsk selskap som skal  tilrettelegge for produksjon av biodrivstoffet biozin, et fornybart, bærekraftig, 2. generasjons biodrivstoff. Lars Frode Askheim er CEO i Biozin og forteller om satsingen som kan bli vårt neste industrieventyr. http://biozin.no/

 14.40 – 15.10        Utviklingssamtale  ”Hvilke muligheter gir Bioøkonomien i Telemark?”

Terje Lien Aasland, Bjørn Håvard Evjen, Rune Bakke og Solveig Svardal

Rune Bakke er Professor i miljøteknologi og vannrensing ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bakke er sentral i prosjektet Biogass Oslofjord der målet er å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk avfall. Bakke var sentral i utviklingen av biogassanlegget til Greve Biogass AS – Den Magiske Fabrikken. http://biogassoslofjord.no/prosjektet/

Solveig Svardal er forsker ved Telemarkforsking og er fagkoordinator for regional utvikling. Svardal har bred erfaring fra bla. regional innovasjon, og er mye brukt som fasilitator og prosessleder innenfor stedsinnovasjon og nyskaping.

 15.10 – 15.20        Oppsummering og avslutning v/Olav A. Veum

 

Påmelding innen 21. November 2016.  For spørsmål kontakt Kristin Vedum, tlf 93 25 94 72 eller Kristin.Vedum@silvaconsult.no

Velkommen!

Program kan lastes ned på:  Program_15.11.2016.  Fyresdal Næringshage, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal

Påmelding