Leige kontor? Ta kontakt med ein av oss i administrasjonen

Fyresdal Næringshage leiger ut kontor som du kan leige fast. I 2019 har vi eit tilbud med 3 månader gratis, og halv pris ut året.

Fyresdal Næringshage 
har ei avtale med Silva Consult AS, som har ansvaret for dagleg drift
 av selskapet. Olav A. Veum fungerar som dagleg leiar og fleire personar arbeidar med engasjement og prosjekter.
Under finn du kontaktinformasjon!

Olav A. Veum

Dagleg Leiar

Kristin Vedum

Seniorrådgivar, kommunikasjon og prosjekt

Leige møterom?

Fyresdal Næringshage leiger ut topp moderne møterom i fleire storleiker. Romma har nytt AV utstyr, med unntak av Stykkjevika som er eit grupperom. Alle møteromma kan leigast på dagtid og på kveldstid etter avtale.

For bestilling av møterom og servering, kontakt Bistro Teisner: post@bistroteisner.com.
Vår gode kafe kan også følges på Facebook: @BistroTeisner

Møterom: Roan

kr 2400,-/1500,-HEL/HALV DAG
 • Anntall: 64stk
 • Utstyr: AV utstyr
 • Stad: Austfløy

Møterom: Førsvatn

kr 1200,-/800,-HEL/HALV DAG
 • Anntall: 12stk
 • Utstyr: Video
 • Stad: Vestfløy

Møterom: Høgenut

kr 1200,-/800,-HEL/HALV DAG
 • Anntall: 12stk
 • Utstyr: AV utstyr
 • Stad: Vestfløy

Møterom: Hamaren

kr 1200,-/800,-HEL/HALV DAG
 • Anntall: 12stk
 • Utstyr: AV utstyr
 • Stad: Austfløy

Møterom: Kokegropa

kr 1000,-/500,-HEL/HALV DAG
 • Anntall: 8stk
 • Utstyr: AV utstyr
 • Stad: Austfløy

Møterom: Stykkjevika

kr 1000,-/500,-HEL/HALV DAG
 • Anntall: 10stk
 • Utstyr: AV utstyr
 • Stad: Austfløy